Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Τύραννος»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Βλέπε τύραννος - το όνειρο σημαίνει ότι είστε σε αναμονή για την απελευθέρωση της εξάρτησης;

Οι ίδιοι ήταν η - όνειρο δεν προτρέπει να ξεσηκώνω προβλήματα σε άλλους και δεν τους εμποδίζουν να ζήσουν