Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Βασανιστηρίων κάποιος»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Μετά το θάνατο του - Συγκρατήστε την οργή σας;

να σταυρωθεί - υποστούν μεγάλες απώλειες