Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Lady (ξένος)»

Ερμηνεία ονείρου Σολομώντα

για τους άνδρες - προβλήματα στην εργασία;

για τις γυναίκες - διαμάχη