Ερμηνεία του ύπνου «Διδάξτε»

Εσωτερική βιβλίο Dream

Αν το όνειρο που έχετε μάθει την τέχνη της κατοχής του κάθε επαγγέλματος, παρέδωσε επιδεξιότητα, αυτό σημαίνει ότι σε ένα πεδίο ή τις επιχειρήσεις που είχαν διδαχθεί στο όνειρο, θα είναι στην πραγματική ζωή, η έλλειψη δεξιοτήτων. Σας δίδαξε:.

γνωριμία - ύπνος συνιστά να ακούσουν τις συμβουλές του;

Stranger - αυτό σημαίνει ότι το καλύτερο σύμβουλο σας - την εσωτερική φωνή

Ερμηνεία ονείρου Meneghetti

Προσωποποίηση των στερεοτύπων