Ερμηνεία του ύπνου «Scroll»

Αιγύπτιος Φαραώ βιβλίο Dream

Εάν ένα άτομο βλέπει τον εαυτό του σε ένα όνειρο - να διαβάσει από την κύλιση του παπύρου - καλά - οι άνθρωποι θα πρέπει να ενισχυθεί στο σπίτι του