Ερμηνεία του ύπνου «Λαβίδες για τη ζάχαρη»

Όνειρο Miller

Ένα όνειρο στο οποίο χρησιμοποιείτε το θέμα σημαίνει ότι στην πραγματικότητα να σας βλάψει κάποιος αγγίζει την αδικία