Ερμηνεία του ύπνου «Λύκαινα»

Στην ψυχαναλυτική ερμηνεία των ονείρων. Samohvalova

Λύκαινα. Πόρνη;

Οι μύθοι και η ζωή παρουσιάζεται συχνά ως μια νοσοκόμα και φροντίδα για τους απόκληρους. Τρομερό μητέρα αρχέτυπο

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα