Ερμηνεία του ύπνου «Αγένεια»

Dream βιβλίο από το Α έως το Ω

Ακούστε σε ένα αγένεια όνειρο σας ενθαρρύνει να είναι ειλικρινείς στην ξυπνώντας τις σκέψεις και τις δράσεις.

Μιλήστε σε κάποιον φίλο αγένεια - σε καυγάδες. Καθιζάνετε την υψηλή-handed snapper - χαίρονται σε συνάντηση με ένα φίλο μια νεαρή ηλικία

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Ακούστε τη διεύθυνση αγένεια σας - αυτό είναι μια πρόσκληση για να είναι πάντα ειλικρινής πρόσωπο.

Αν είπατε και ο ίδιος, κάποιος ή συμπεριφέρθηκε με ανάρμοστο τρόπο, τότε έχεις εμπλακεί σε μια διαμάχη, και οι συνέπειες για σας θα είναι απογοητευτικά και θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή σας, ακόμα και στο απώτερο μέλλον.

Ονειρευόταν ως αγενής με κάθε άλλο ή συμπεριφερόταν επιθετικά άλλους ανθρώπους - ένα όνειρο για κακές ειδήσεις, οικογενειακά σκάνδαλα, τα προβλήματα στη δουλειά

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα