Ερμηνεία του ύπνου «Cutter»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Cutter - τραχύ κυρώσεις κατάσταση υποδοχής

Μουσουλμανική sonnik

Cutter σημαίνει ότι ο δικαστής ή το κεφάλι (RAIS), το οποίο θα παραδώσει μια λύση, ή να θέσει ένα τέλος σε δικαστικές διαμάχες