Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Προφητεία»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

ακούσω - εκπληρώσει τις επιθυμίες σας;

μίλησε - δεν υποσχόμαστε πάρα πολύ