Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Ο ηγούμενος»

Γαλλικά sonnik

Εμφανίστηκε στη ηγούμενος των ονείρων σας λέει ότι είστε σε κίνδυνο. Το πιο πιθανό, αυτό θα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορείτε να ασκήσετε τη σωστή τρόπο ζωής και αρκετά ενάρετη

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια της τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο

Βλέπε ηγούμενος - σε μετάνοια

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Αν ονειρευτείτε πως το μοναστήρι - να εξοικειωθούν με την πιστή

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

Αν ονειρευτείτε τον ηγούμενο ή ηγουμένη της μονής - στην κουρά