Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Δυνάμεις»

Tetkinsky sonnik 2012

Δυνάμεις - μια αντανάκλαση της κατάστασης των υποθέσεων με τις υποχρεώσεις (εάν υπάρχουν) σχετικά με την υποχρέωση και την ευθύνη

Διερμηνέων

Δείτε τον εαυτό σας σε ένα όνειρο που επενδύονται με αρχή - σημαίνει ότι θα πάρετε ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα σας φέρει μεγάλη ανησυχία, καθώς και να σας δώσει μια υψηλή θέση και τα κέρδη.

Για να ονειρεύονται κάποιον άλλον την άσκηση ανώτερη αρχή - προφητεύει ότι οι ενέργειές σας θα θέσει τον εαυτό σας σε μια επικίνδυνη κατάσταση, ασυναίσθητα προκαλώντας θανατηφόρες διαμάχες και παρεξηγήσεις. Ίσως να είναι δικαίως εξοργισμένοι από την ανευθυνότητα του φίλου σας

Νέο βιβλίο οικογένεια όνειρο

Βλέποντας τον εαυτό σας σε ένα όνειρο που επενδύονται με αρχή, να είναι προετοιμασμένοι για το σημαντικό έργο που θα φέρει πολλά προβλήματα, αλλά θα οδηγήσει σε μια υψηλή θέση και τα κέρδη.

Αν ονειρευτείτε εξουσίες από κάποιον άλλο, ίσως θα δικαίως εξοργισμένοι από την ανευθυνότητα του φίλου σας

Όνειρο Miller

Δείτε τον εαυτό σας σε ένα όνειρο που επενδύονται με αρχή - σημαίνει ότι θα πάρετε ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα σας φέρει μεγάλη ανησυχία, καθώς και να σας δώσει μια υψηλή θέση και τα κέρδη.

Για να ονειρεύονται κάποιον άλλον την άσκηση ανώτερη αρχή - προφητεύει ότι οι ενέργειές σας θα θέσει τον εαυτό σας σε μια επικίνδυνη κατάσταση, ασυναίσθητα προκαλώντας θανατηφόρες διαμάχες και παρεξηγήσεις. Ίσως να είναι δικαίως εξοργισμένοι από την ανευθυνότητα του φίλου σας

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Αποκτήστε - παραχωρήσει να δώσει το είδωλο - έχουν μικρή φίλους.

Δείτε τον εαυτό σας σε ένα όνειρο που επενδύονται με αρχή - σημαίνει ότι θα πάρετε ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα σας φέρει μεγάλη ανησυχία, καθώς και να σας δώσει μια υψηλή θέση και τα κέρδη.

Για να ονειρεύονται κάποιον άλλο, ασκώντας την ανώτερη αρχή - προφητεύει ότι οι ενέργειές σας θα θέσει τον εαυτό σας σε μια επικίνδυνη κατάσταση, ασυναίσθητα προκαλώντας θανατηφόρες διαμάχες και παρεξηγήσεις. Ίσως να είναι δικαίως εξοργισμένοι από την ανευθυνότητα του φίλου σας