Ερμηνεία του ύπνου «Crossroads»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Crossroads - επιλογή ευκαιρίες

Ερμηνεία ονείρου φράση αλιευμάτων

CROSSROADS - "σταυρό";

"Cross-εξέταση", "να πάει στην πλευρά" (αλλαγή);

"Κατά τη διασταύρωση των δύο οδών» - το αναπόφευκτο της επιλογής