Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Ouroboros»

Μυθολογικά βιβλίο των ονείρων

Ouroboros - ένα φίδι ή δράκο που δαγκώνει την ουρά του;

Ένα σύμβολο του χρόνου, το άπειρο, αυτόνομα κύκλο πνευματική πραγμάτωση, στην οποία η ενέργεια στο σώμα του κλειστού (τα λεγόμενα "Orbit") - να αποκτήσουν πρόσβαση στην πνευματική γνώση, την εφαρμογή της ενεργειακής;

Εγκαίνια (εφεύρεση);

Ματαιότητα