Ερμηνεία του ύπνου «Organ (μουσική)»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Παίξτε - να πάρει την είδηση ​​της υποτιθέμενης μετά;

Βλέπε - χαρά;

ακούσω - ένα γάμο ή μια βάπτιση