Ερμηνεία του ύπνου «Αιτιολόγηση»

Αγγλικά sonnik

Αν ονειρευτείτε ότι είστε στο δικαστήριο κατηγορείται για ένα έγκλημα, και στη συνέχεια να δικαιολογήσει, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων - ως εκ τούτου, το όνειρο θα πρέπει να ερμηνευθεί ως μια υπόσχεση της πλήρους και τελικής διαπόμπευση τους εχθρούς σας, καθώς και απόδειξη της δύναμης και της σταθερότητας της θέσης σας.

Δικαιολογήστε το έγκλημα - θα έχετε την ευκαιρία να πάρει στην κατοχή του την πολύτιμη ιδιοκτησία, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος προσφυγής στο δικαστήριο;

Δείτε άλλες δικαιολογίες - οι φίλοι σας κάνουν κάτι καλό στις τάξεις σας

Παλιά αγγλική sonnik (sonnik Zedkielya)

Αν ονειρευτείτε ότι είστε στο δικαστήριο κατηγορείται για ένα έγκλημα, και στη συνέχεια να δικαιολογήσει, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων - ως εκ τούτου, το όνειρο θα πρέπει να ερμηνευθεί ως μια υπόσχεση της πλήρους και τελικής διαπόμπευση τους εχθρούς σας, καθώς και απόδειξη της δύναμης και της σταθερότητας της θέσης σας

Νέο βιβλίο οικογένεια όνειρο

Ένα όνειρο στο οποίο είχατε μπροστά σε κάποιον που κάνει τις δικαιολογίες, που σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε την κατοχή των πολύτιμων ιδιοκτησίας, αν και υπάρχει ο κίνδυνος των διαφορών. Είδε τα άλλα δικαιολογεί - φίλοι κάνουν κάτι ευχάριστο στη ζωή σας

Dream βιβλίο από το Α έως το Ω

Αν ονειρευτείτε έχετε διαπράξει ένα πλημμέλημα και να μιλήσει στη δική του άμυνα κάτι ακατάληπτο και πειστικό από το να υποστούν ακόμη μεγαλύτερη οργή - θα πρέπει να σπάσει το κεφάλι σας πάνω από ένα πολύ δύσκολο έργο των εταίρων οι οποίοι προτιμούν να μην μείνει τίποτα σήμερα, και στην ίδια Καμία απώλεια εισοδήματος μακροπρόθεσμα.

Αν πω την καλή λέξη ως δημόσια συνήγορος - στην πραγματικότητα κάνουν μια ευγενή πράξη και να επικαλούνται την έγκριση των άλλων.

Εάν είστε στο δικαστήριο και δικαιολογούν πλήρως την απελευθέρωση στην ελευθερία - στην πραγματικότητα να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους και δεν θα εγκαταλείψουν

Όνειρο Miller

Δικαιολογήστε το έγκλημα - θα έχετε την ευκαιρία να πάρει στην κατοχή του την πολύτιμη ιδιοκτησία, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος προσφυγής στο δικαστήριο;

Δείτε άλλες δικαιολογίες - οι φίλοι σας κάνουν κάτι καλό στις τάξεις σας