Ερμηνεία του ύπνου «Foot»

Ερμηνεία ονείρου Meneghetti

Είναι μια ουδέτερη πράξη, η οποία ερμηνεύεται ανάλογα με τον τόπο άφιξης ή αναχώρησης