Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Nob»

Ερμηνεία ονείρου Shereminskoy

Αξιωματούχοι - ο πρόεδρος, ο βασιλιάς ή βασίλισσα - μπορεί να συμβολίσει κοινή ηγεσία τάση σας. Επίσημη άτομο μπορεί να σημαίνει διοικητικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων σας