Ερμηνεία του ύπνου «Anvil»

Μικρό βιβλίο Dream Βέλες

Anvil - διαμάχη

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Anvil - προβλήματα στα κρυφά

Διερμηνέων

Anvil δείτε - προαναγγέλλει μια μάχη

Dream βιβλίο από το Α έως το Ω

Επίσκεψη σε ένα όνειρο προλέγει αμόνι σε καλή υγεία και μεγάλο πλούτο. Σκουριασμένο αμόνι σε ένα εγκαταλελειμμένο forge - μια σημαντική απώλεια σε ένα σοβαρό παιχνίδι. Forge κάτι για αυτό λέει ότι σύντομα θα είναι μια πολλή δουλειά. Ακούστε τους ήχους της σφύρας και άκμονος - είχε αναγνωριστεί το έργο του με τη μορφή επιδομάτων ή μισθολογικών αυξήσεων

Βιβλίο όνειρο Nobles «H. Grishina

Anvil - δυσμενείς κατεύθυνση των σκέψεων. Σφυρί σφυρηλάτησης - δική του δύναμη, ο καλύτερος φίλος. Φυσητήρων σιδεράς - μοχθηρία. Σφυρηλάτηση - διαμάχη

Gypsy βιβλίο Dream

Θα επιτευχθεί μεγάλη επιτυχία, χάρη στην σκληρή δουλειά

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Δείτε το αμόνι - το όνειρο σημαίνει ότι το παιχνίδι θα χάσει, θα πρέπει να καθοδηγείται από φιλικό κύκλο τους;

Σφυρηλάτηση - θα εργαστεί σκληρά.

Δείτε εργάζονται στο αμόνι - θα λάβουν μέρος σε κάποιο είδος της μια συνάντηση, μια δημόσια συνάντηση