Ερμηνεία του ύπνου «Μουσική πιάτων»

Όνειρο Miller

Αν ονειρεύεστε να ακούσετε τον ήχο των πλακών μουσικής σε μερικά από τα μεγαλύτερα συγγενείς ή τους φίλους σας απειλεί τη νόσο. Απελπισία και λαχτάρα κατοικήσει στην καρδιά σας, εμποδίζοντας τη χαρά της ζωής