Ερμηνεία του ύπνου «Midge»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Έντομα σκνίπα - μια μικρή παρέμβαση στις υποθέσεις της, η ανάπτυξη της. Roy - τα εμπόδια που είναι πιο αισθητή