Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Αρσενικό / αρσενικό»

Ερμηνεία ονείρου Denise Linn (σύντομη)

Ένας άνδρας στο όνειρό σας συμβολίζει το αρσενικό μέρος του εαυτού σας, yang ενέργεια μέσα σας. Γραμμική, ορθολογική, πρακτικό μέρος της ψυχής σας. Συγκέντρωση της συνείδησης