Ερμηνεία του ύπνου «Lady σε λευκό»

Μυθολογικά βιβλίο των ονείρων

Lady σε λευκό - σε ένα απλό, όμορφα ρούχα - ένα σύμβολο της ευλογίας για κάποια νέα δραστηριότητα ή το γάμο;

Η αγάπη, η δημιουργικότητα, η επιτυχία (αν η κυρία όμορφη);

Κοιτάξτε μοίρα