Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Edge»

Ερμηνεία ονείρου φράση αλιευμάτων

EDGE, η ακμή - "καμία από την επιχείρησή μου" (αδιαφορία, μη-παρέμβαση);

"Πηγαίνετε στα άκρα" - δυσαρμονία, ανισορροπία