Ερμηνεία του ύπνου «Brown»

Gypsy βιβλίο Dream

Χρώμα της γης. Πρέπει να πάμε πίσω στις ρίζες τους με τις ρίζες των προβλημάτων ή

Μικρό βιβλίο Dream Βέλες

Brown - η βάση του διατάγματος, ο όρκος, νόμος, τάξη, την υπακοή, την εργασία

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Δείτε τον εαυτό σας ντυμένο με αυτό το χρώμα - για τις καταστροφές της

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα