Ερμηνεία του ύπνου «Banners»

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Banners - βιώσουν την υπερηφάνεια της δράσης του