Ερμηνεία του ύπνου «Jet»

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Ένα ρεύμα του νερού - όλα τα σχέδιά μας πραγματικότητα.

Η ροή του νερού - μια πνευματική καθαρισμού

Ερμηνεία ονείρου Shereminskoy

Κρήνη με ένα ισχυρό jet - πολύ απροσδόκητη χαρά στην ευημερία