Ερμηνεία του ύπνου «Intercom»

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο

Μιλώντας για την ενδοσυνεννόηση - για να διαπραγματευτεί με τους συγγενείς

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Μιλώντας στον ύπνο του την ενδοεπικοινωνία - με δυσπιστία