Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Ιερομόναχος»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Βλέπε ieromonaha - ένα σημάδι της την έλευση της μεταμέλειας, της εργασίας και ανέκτησε (ενδεχομένως μετά την εξομολόγηση) απαλύνει την ψυχή, η οποία δεν θα πρέπει να διαταραχθεί περισσότερο πειρασμούς και αποπλανήσεις. Να τον εαυτό σας - το έργο του πνεύματος

Ερμηνεία ονείρου Σίλερ μαθητές

Μετάνοια, την εργασία και την άνεση