Ερμηνεία του ύπνου «Υψηλή τίτλο»

Κινέζικα βιβλίο όνειρο Zhou Γκούνα

Αρκούδα σημάδι ζώνη δείχνοντας πολύ υψηλό τίτλο σας, μια αξιοσημείωτη θέση. - Big Ευτυχία