Ερμηνεία του ύπνου «Χαρακτήρα Παραμύθι»

Ερμηνεία ονείρου Tsvetkov

Η σημασία τους είναι σε μεγάλο βαθμό η ίδια με τα παραμύθια ή τελετουργίες:.

Santa Claus - φέρνουν δώρα;

Maiden λιώνει κάτω από τον ήλιο;

Phoenix - ένα σύμβολο της αναγέννησης, ως αποτέλεσμα της μια πλήρη αλλαγή, και έτσι