Ερμηνεία του ύπνου «Άκρα»

Βεδική βιβλίο όνειρο Σιβανάντα

Αν ονειρευτείτε ότι έχετε ένα σπασμένο χέρι ή το πόδι, αυτό είναι μια ένδειξη ότι σύντομα θα παντρευτούν