Ερμηνεία του ύπνου «Εξίσωση»

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Αλγεβρική εξίσωση (ή αριθμητική) για την επίλυση - βρείτε τον εαυτό σας σε ένα σταυροδρόμι