Ερμηνεία του ύπνου «GEAR»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

GEAR - ανικανότητα, τη δική ασημαντότητα, αναξιότητας, επαναληψιμότητα