Ερμηνεία του ύπνου «Bombing»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Βομβαρδισμός - ισχυρή συγκίνηση, άγχος