Ερμηνεία του ύπνου «Ατλάντα»

Μυθολογικά βιβλίο των ονείρων

ΑΤΛΑΝΤΑ - στην ελληνική μυθολογία, οι Τιτάνες στην εικόνα του ανθρώπου, οι οποίες διακρίνονται για την ισχυρή δύναμη τους. Σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, υποστήριξε το θόλο του ουρανού;

Στη Θεοσοφία - τον πληθυσμό της αρχαίας ηπείρου της Ατλαντίδας, τα άτομα με θαυματουργές ικανότητες (τηλεπάθειας, φυσική πτήση) - αναφέρεται σε μια περίοδο σταθερότητας, της ειρήνης, την προστασία, την αξιοπιστία, και την βοήθεια από την παραπάνω