Ερμηνεία του ύπνου «Archer (τοξοβολία)»

Ερμηνεία ονείρου Denise Linn (σύντομη)

Κατεύθυνση;

Σαφήνεια;

Ομοφωνία. Εστίαση σε ένα πράγμα