Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Αρχάγγελος»

Ψυχοθεραπεία sonnik

Άγγελος με τρομπέτα, έκκληση προς τους πιστούς - μια εκδήλωση το φως της ελπίδας σε μια εποχή κατά την εργασία σας που αισθάνεστε άσχημα

Μυθολογικά βιβλίο των ονείρων

Αρχάγγελος - ανώτερος άγγελοι - βλέπε. Άγγελοι

Συνδυασμένη sonnik

Παρακολουθήστε το όνειρο Αρχαγγέλου με τον σωλήνα στρέφεται προς τους πιστούς - αυτό σημαίνει να ελπίζουμε για μια καλή στιγμή, όταν τα πράγματα σας πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο

Σλαβικό βιβλίο των ονείρων

Ελκυστική για τους πιστούς - την εμφάνιση του το φως της ελπίδας σε μια εποχή κατά την περίπτωση σας φαίνεται να είναι κακό