Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Αφηρημένη τέχνη»

Τα νεώτερα sonnik D. Ιβάνοβα

Να είναι στην έκθεση ζωγραφικής και θεωρούν A. - Για το άλυτο πρόβλημα αν Θαυμάστε;

Καταδικάζουν - το πρόβλημα θα λυθεί μέσα σε μια δεκαετία;

Αποκτήστε - σύντομα θα προκάλεσε σωματική βλάβη