Ερμηνεία του ύπνου «Απόστημα»

Μικρό βιβλίο Dream

Επίσκεψη σε ένα απόστημα όνειρο - μια αρνητική ένδειξη.

Αν ονειρεύεστε να δείτε ότι έχετε ένα απόστημα εμφανίστηκε, στην πραγματική ζωή, είστε σε κίνδυνο σοβαρής ασθένειας. Ωστόσο, στο χρόνο για να ξεκινήσει τη θεραπεία του, μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.

Εάν έχετε ονειρευτεί ότι εσείς προσπαθείτε να θεραπεύσει το απόστημα, η πραγματικότητα θα είναι σε θέση να ξεπεράσει όλες τις δικές τους δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Για μια νεαρή γυναίκα όνειρο στο οποίο αποκαλύπτει το απόστημα στο εραστή της, σημαίνει ότι θα είναι αρκετά σοφός για να αποφευχθεί η διαφαινόμενη σύγκρουση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαχωρισμό

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Απόστημα - το σώμα σας σας λέει διαισθητικά για κρυφό μέχρι ασθένεια

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια της τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο

Νιώστε ή νομίζετε ότι έχετε ένα απόστημα σε ένα όνειρο - την ανάκτηση

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

Αν ονειρευτείτε να φανταστεί κανείς οποιαδήποτε απόστημα - να πουλήσει εκ μέρους των συνεργατών σας