Ερμηνεία του ύπνου «Ablution»

Κινέζικα βιβλίο όνειρο Zhou Γκούνα

Κινείται στην υπηρεσία, είναι πιθανό ότι η ασθένεια θα πραγματοποιηθεί.

Αν κάποιος βλέπει ότι λουτρών, τότε θα είναι καθαρό από την αμαρτία, όλοι το ίδιο - θα είναι ένας άνδρας ή μια γυναίκα.

Αν κάποιος βλέπει ένα όνειρο που κάνει το πλύσιμο, στη συνέχεια ελευθερώθηκε από την ανέχεια και να απαλλαγούμε από την θλίψη και ανησυχίες.

Αν κάποιος βλέπει ένα όνειρο που κάνει τις συνήθεις ablutions πριν από την προσευχή, στη συνέχεια, να απαλλαγούμε από την ιδιότητα αποθήκευσης που του έχει ανατεθεί