Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Ζωντανά»

Βιβλίο όνειρο Nobles «H. Grishina

Στην Κίνα ζουν - να βιώσουν την αποξένωση από τους άλλους και υποφέρουν από;

Στα όνειρα ζουν. Στην Ινδία, για να είναι - για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση, να μπει σε ένα νέο, άγνωστο περιβάλλον και σας την εμπειρία του άγχους. Η Ελλάδα πρέπει να είναι - υγεία, φυσικά υποθέσεις σας. Στην Ιταλία, για να είναι - να αισθάνονται μια λαχτάρα για τον ήλιο, τη θερμότητα, το φυσικό και πνευματικό. Στις σκανδιναβικές χώρες να είναι - σκληρή, αλλά για να οδηγήσει μια υγιή ζωή. Στην παγωμένη ερημιά - είναι δύσκολο να υποφέρουν από τη δική τους πνευματική ψυχρότητα