Ερμηνεία του ύπνου «Ναι»

Τα νεώτερα sonnik D. Ιβάνοβα

Πείτε "ναι" - με την υπόσχεση δεινά που αναγκάστηκε να κάνει μια διανοητική ή σωματική πίεση