Ερμηνεία του ύπνου «Λύκοι»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Βλέπε - μετακινήστε την έκρηξη του έντονο θυμό ακούω ουρλιαχτό λύκου - θα σας προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να εναχθεί - έχουν ένα θανάσιμο εχθρό.

Τσακώνονται με τους συγγενείς

Ερμηνεία ονείρου Σολομώντα

Τσακώνονται με τους συγγενείς