Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Ποια»

Γενικός

Σταυρός του Αγίου Πέτρου από τον 4ο αιώνα, είναι ένα από τα σύμβολα του Αγίου Πέτρου, ο οποίος πιστεύεται ότι έχουν σταυρώθηκε ανάποδα σε 65 N. κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Νέρωνα στη Ρώμη

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα