Ερμηνεία του ύπνου «Αξίες»

Tetkinsky sonnik 2012

αξία - ανάγκη να επανεκτιμήσει τις τιμές