Ερμηνεία του ύπνου «Χιονόμπαλες»

Όνειρο Miller

Εμφάνιση. Χιόνι

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια της τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο

Πέτα χιονόμπαλες σε κάποιον σε ένα όνειρο - μια καλή διάθεση

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Πέτα χιονόμπαλες σε κάποιον σε ένα όνειρο - να χτυπήσει σε κάποιον

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

Πέτα χιονόμπαλες σε κάποιον σε ένα όνειρο - μια μακρά και χιονισμένο χειμώνα