Ερμηνεία του ύπνου «Ύπνου (ύπνος σε ένα όνειρο)»

Ερμηνεία ονείρου Meneghetti

Αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση ακόμη περισσότερο από ό, τι σε συνήθεις ύπνου