Ερμηνεία του ύπνου «Σκοτώθηκε»

Μικρό βιβλίο Dream Βέλες

σκοτώθηκαν - η φτώχεια, το πρόβλημα;

Σκότωσε έναν ξένο - ασφάλεια;

Kill συγγενείς - η αποτυχία του ενός;

Εχθρός - επιτυχία;

των ζώων - ατύχημα, θλίψη;

Σκότωσες - χαρά

Νέο βιβλίο Dream 1918

σκοτώθηκαν - εργασίας