Ερμηνεία του ύπνου «Κραυγή του συναγερμού»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Αν το όνειρό σας ήταν μια κραυγή του συναγερμού, ανεξάρτητα από τη δική σας ή του άλλου στόμα, θα υπάρξουν εκπλήξεις, το οποίο δύσκολα μπορεί να ονομάζεται ευχάριστη. Είναι πιθανό ότι η αιτία τους θα είναι μια καταγγελία σας